Företaget

MRF ansluten verkstad

Det är skillnad på bilverkstad och bilverkstad. Det finns en grundtrygghet i verkstäder med MRFs symbol på entrédörren. Den sexkantiga symbolen för Motorbranschens Riksförbund talar om att det är en bilverkstad som utför jobbet fackmannamässigt och med MRF-Garanti. Våra bilverkstäder arbetar efter Verkstadens Reparationsvillkor och skulle en tvist uppstå så följer de alltid Allmänna reklamationsnämdens beslut.

MRF Verkstad

Lupin Motor certifierad

Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som försäkringsbolaget upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.

Programmet är ”levande” och kommer över tid utökas till att omfatta samtliga avtalsvillkor.

Därmed är de en del i försäkringsbolagets leverantörsutveckling för att uppnå och säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet, säkerhet och miljöprestanda för dessa tjänster, så att felaktiga och potentiellt farligt utförda skadereparationer undviks.

Lupin certifikat Borlänge Bilplåtslageri AB.

 

Lupin Motor certifierad verkstad

Kontakt

Adress:
Borlänge Bilplåtslageri AB
Herrgårdsgatan 8
781 72 Borlänge

Telefon: 0243-15718
Telefax: 0243-14675

Email: bbp@telia.com

MRF